Pravila programa „Sport&Bonus“

Obavijest o privatnosti

Sport Vision d.o.o., Zagreb, Bani 75, OIB: 30098672140 (dalje u tekstu: Sport Vision) voditelj je obrade osobnih podataka.

Sport Vision će osobne podatke koristiti na temelju suglasnosti korisnika programa „Sport&Bonus“ (dalje u tekstu: Program) u svrhe u odnosu na koje je korisnik naznačio svoju suglasnost. Za učlanjenje u Program korisnik je dužan dati Sport Visionu sljedeće podatke: ime i prezime, broj mobitela, datum rođenja, spol i grad. Navedeni podaci su nužni kako bi se korisnik mogao učlaniti u Program te kako bi se omogućila identifikacija i razlikovanje korisnika. Druge podatke Sport Vision koristit će samo ako je korisnik kartice pristao na dodatne svrhe obrade njegovih osobnih podataka. Tako u slučaju ako korisnik naznači da želi primati informacije iz Programa, Sport Vision će u tom slučaju zatražiti e-mail adresu korisnika. Ako korisnik želi primati personalizirane poruke, Sport Vision će u tom slučaju tražiti podatak o dobi korisnika. Osobne podatke kao što su ime i prezime, kontakt broj, grad, email adresa, spol i dob, Sport Vision može obrađivati i za svoje legitimne interese koji se sastoje u praćenju poslovanja, i to u svrhe analiziranja prodaje, strukture i udjela kupaca po demografskim i geografskim obilježjima u prodaji kao i radi utvrđenja eventualnih malverzacija i zaštite poslovanja. Ako korisnik ne da svoju suglasnost za obradu ovih osobnih podataka, postoji mogućnost da u tom slučaju Sport Vision neće moći pružiti odgovarajuće usluge.

Osobne podatke korisnika programa Sport Vision će obrađivati dok se ostvaruje svrha obrade, to jest dok je registracija korisnika aktivna. Nakon deregistracije, Sport Vision će još daljnjih šest mjeseci čuvati osobne podatke kako bi se u tom razdoblju riješile eventualne reklamacije iz prethodnog razdoblja. Ako to zahtijevaju primjenjivi propisi, Sport Vision podatke može čuvati i duže, u skladu s propisanim rokom čuvanja podataka.

Sport Vision poduzima sve tehničke i organizacijske mjere radi zaštite osobnih podataka. Sport Vision može osobne podatke prenijeti na treće osobe u kojem će slučaju Sport Vision poduzeti sve mjere kako bi taj prijenos bio u skladu sa zakonskim propisima. Osobne podatke može obrađivati osoblje Sport Visiona, njegove podružnice i povezana društva, članovi prodajne i servisne mreže, partneri programa „Sport&Bonus“ (BUZZ, Champion store, Extra Sports i Sport Vision) te ostali poslovni partneri Sport Visiona (agencije za oglašavanje, marketinške i PR agencije, tvrtke koje Sport Visionu pružaju programsku podršku i pružanje usluga računalne opreme te održavanje internetske stranice i prodavaonice, hosting servera te svi ostali poslovni parteri koje Sport Vision angažira radi ostvarenja svrha obrade) kao i sve treće osobe kada propisi to zahtijevaju. Podaci o korisnicima programa mogu se slati ugovornim obrađivačima Sport Visiona, koji za njegov račun i u njegovo ime obrađuju osobne podatke o korisniku programa. Elektronski podaci se trenutno čuvaju na serveru hosting providera Hetzner u Njemačkoj. Osobni podaci mogu se prenositi i na druge pružatelje usluga čuvanja podataka na serveru. U slučaju prenošenja osobnih podataka izvan Europske unije, Sport Vision će poduzeti sve potrebne mjere (uključujući prema potrebi i sklapanje standardnih ugovornih klauzula) kako bi prijenos bio u skladu s propisima. Informacije i kopiju dokumenata o tome možete dobiti na kontakt adresu Sport Visiona na kraju ove Obavijesti o privatnosti.

Sport Vision se obavezuje da će prikupljene osobne podatke osigurati, upotrebljavati, obrađivati i čuvati u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka, Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka te svim drugim mjerodavnim propisima Republike Hrvatske i Europske unije.

U svakom trenutku korisnik ima pravo od Sport Visiona kao voditelja obrade zatražiti pristup osobnim podacima ispravak ili brisanje ili ograničavanje obrade koji se odnose na njega, pravo uložiti prigovor na obradu njegovih podataka te pravo na prenosivost podataka, u skladu s primjenjivim propisima. Također, ako smatra da je Sport Vision povrijedio bilo koje njegovo pravo, korisnik ima pravo na podnošenje prigovora nadzornom tijelu (Agenciji za zaštitu osobnih podataka). U svakom trenutku korisnik ima pravo povući svoju suglasnost, a da to ne utječe na zakonitost obrade koja se temeljila na suglasnosti prije nego što je ona povučena. Također, korisnik se ima pravo obratiti i službeniku za zaštitu osobnih podataka Sport Visiona na sljedeći kontakt: infohr@sportandbonus.com

Kontakt broj Sport&Bonusa: 01 8000 295


Pravila programa „Sport&Bonus“


Sport Vision je pokretač programa „Sport&Bonus“(u daljem tekstu: Program), izdavač „Sport&Bonus“ kartice (u daljem tekstu: kartica) i  za sve registrirane korisnike programa.
Program se odnosi na sljedeće koncepte Sport Visiona:

 • Sport Vision
 • Buzz
 • Champion store Hrvatska
 • The North Face
 • kao i na svaki drugi koncept koji bude dodan u Program.

 

Sport Vision ovlašten je isključivo na temelju vlastite odluke dodati novi koncept u Program te maknuti neki od postojećih koncepata iz Programa.
Koncepti Sport Visiona ujedno su i partneri „Sport&Bonus“ Programa, odnosno u trgovinama Partnera (BUZZ, Sport Vision, Extra Sports i Champion store) ostvaruju se pogodnosti „Sport&Bonus“ Programa. Partneri Programa s vremenom se mogu mijenjati. Popis aktualnih partnera Programa uvijek se nalazi na web stranicama www.sportandbonus.com.

Partneri Programa mogu biti i treće osobe koje sa Sport Visionom potpišu ugovor o zajedničkoj promociji „Sport&Bonus“ programa. U tom će slučaju navedene treće osobe vršiti funkciju prikupljanja i obrade podataka u ime i za račun Sport Visiona kao izvršitelji obrade te će s tim osobama Sport Vision prije početka suradnje potpisati odgovarajuće ugovore i poduzeti sve druge radnje potrebne za zaštitu osobnih podataka.

Korisnik Programa može postati svaka osoba starija od 18 godina s prebivalištem u Republici Hrvatskoj koja ispuni pristupnu izjavu, u elektronskom obliku, na jednom od prodajnih mjesta koja su uključena u Program. Potpisom pristupne izjave, ili davanjem suglasnosti elektronskim putem, ispitanik potvrđuje da je suglasan sa svim pravilima Programa i obradom njegovih osobnih podataka u skladu s Obavijesti o privatnosti.

Ispitanik odgovara za istinitost i točnost svih navedenih podataka na svim obrascima povezanim s upotrebom kartice.

Sport Vision  zadržava pravo da u bilo kom trenutku i bez prethodne najave povuče karticu iz opticaja i da promijeni ili u potpunosti ukine elemente programa kao i cijeli program.

 

Sport Vision ima pravo u svako doba izmijeniti ova Pravila programa i Obavijest o privatnosti u bilo kojem pogledu. Važeća su ona Pravila i Obavijest o privatnosti koja su objavljena na web stranici te korisnik pristupom u Program potvrđuje da je upoznat s Pravilima i Obavijesti o privatnosti i u obvezi je redovito provjeravati posljednja objavljena aktualna Pravila programa i Obavijest o privatnosti.

 

Način korištenja kartice

 

Osnovna kartica nije prenosiva na drugu osobu i može je koristiti isključivo registrirani korisnik Programa čiji je potpis na ovoj izjavi, ili je dana elektronskim putem. Fizička osoba se može samo jednom registrirati u Program i imati samo jednu osnovnu karticu. Sport Vision i partneri Programa zadržavaju pravo da u svakom trenutku provjere identitet donosioca kartice.

Popis aktualnih partnera kao i lista odabranih prodajnih mjesta na kojima važi Program, način registracije, sakupljanje bodova i benefiti Programa se mogu provjeriti na www.sportandbonus.com ili na nekom od prodajnih mjesta partnera Programa.

Da bi dobio bodove ili iskoristio neku od pogodnosti Programa, korisnik Programa je dužan prije plaćanja pokazati karticu osoblju Sport Visiona ili partnera Programa kod koga se obavlja transakcija. Naknadno upisivanje bodova nije moguće. Sport Vision zadržava pravo da dodjeljuje, mijenja i/ili poništi benefite programa po vlastitoj procjeni.
Nakon svake kupovine u trgovinama partnera Programa član osvaja 1 bod na svakih potrošenih 2€. Bodovi osvojeni prilikom Online kupovine dodaju se na korisnički nalog 20 dana od dana narudžbe.

Član skuplja bodove preko ostvarenih kupovina kroz dva obračunska perioda u trajanju od po 6 mjeseci, od 1. rujna do 28.(29.) veljače, te od 1. ožujka do 31. kolovoza. Ovisno o potrošnji u jednom obračunskom periodu korisnik dobiva mega bonus tj. popust na kupovinu uz Sport&Bonus karticu u iznosima: 7, 10, 15, 20 i 25 €, koji može iskoristiti na početku narednog obračunskog perioda. Bodovi se sakupljaju tijekom jednog obračunskog perioda i po isteku istog se poništavaju.

Ukoliko korisnik programa ima u jednom obračunskom periodu sakupljeno

 • od 120 do 169 bodova – dobiva popust u iznosu od 7€,
 • od 170 do 199 bodova – dobiva popust u iznosu od 10€,
 • od 200 do 239 bodova – dobiva popust u iznosu od 15€,
 • od 240 do 279 bodova – dobiva popust u iznosu od 20€,
 • preko 280 bodova  – dobiva popust u iznosu od 25€.

Npr. član koji je sakupio 120 bodova dobiva popust u vrijednosti 7€. Ako iznos njegovog računa na početku narednog obračunskog perioda bude recimo 103,52€, umanjit će se za 7€ i iznosit će 96,52€.

Rok za iskorištavanje mega popusta je 2 mjeseca (1. ožujka do 30. travnja, odnosno 1. rujna do 31. listopada).

U slučaju prekoračenja ovog roka, bonus se otpisuje u korist Sport Vision-a. Benefite Programa nije moguće kombinirati s drugim benefitima koji važe u prodajnim objektima Sport Visiona i partnera programa.  Ukoliko je korisnik Programa sakupio više od 280 bodova, može ostvariti dodatne pogodnosti koje se definiraju prema posebnim kriterijima unutar svakog pojedinog partnera Programa, a informacije o takvim pogodnostima objavljuju se na web stranici www.sportandbonus.com. Bodovi osvojeni prilikom jedne kupovine se poništavaju na kraju šestomjesečnog obračunskog perioda. U slučaju ukidanja Programa svi do tada skupljeni bodovi moći će se iskoristiti u roku od 30 dana od objave o ukidanju Programa. Bodovi na kartici se ne mogu zamijeniti za gotovinu.

Korisnik Programa može imati i sljedeće pogodnosti kada je to tako naznačeno na prodajnom mjestu:

 • „Sniženo uz Sport&Bonus karticu“ – proizvodi čija je cijena snižena uz Sport&Bonus karticu,
 • „Poklon uz Sport&Bonus karticu“- proizvodi uz koje se dobivaju naznačeni pokloni.

U slučaju gubitka ili krađe kartice, korisnik Programa je obavezan karticu blokirati preko svog online korisničkog naloga ili nestanak kartice prijaviti na besplatni Call centar u roku od 24h od trenutka otuđenja kartice: 01 8000 295, nakon čega će kartica biti blokirana, kako bi se spriječila zloupotreba.

Ukoliko korisnik Programa ima sakupljene bodove na nestaloj kartici, Sport Vision će sakupljene bodove s nestale kartice prenijeti na novu karticu na zahtjev korisnika Programa.

Ukoliko korisnik Programa ne prijavi gubitak kartice, Sport Vision nije odgovoran za eventualnu zloupotrebu i gubitak bodova.

Korisnik Programa može preko svog online korisničkog naloga izmijeniti svoje osobne podatke koje je prethodno dostavio Sport Vision-u i otkazati članstvo u Programu. Korisnik Programa također može pozivom na besplatni Call centar otkazati korištenje kartice, uz povrat kartice Sport Visionu. Važenje kartice prestaje od trenutka kada Sport Vision primi obavijest o otkazu i vraćanju kartice. U tom slučaju Sport Vision će podatke o korisniku Programa izbrisati iz baze podataka, u skladu s predviđenim rokovima čuvanja podataka.

Sport Vision može prema vlastitoj procjeni i bez prethodne najave isključiti iz Programa bilo kog korisnika Programa. Sport Vision je dužan korisnika Programa obavijestiti o isključenju, ali nije obavezan da obrazloži svoju odluku korisniku Programa.

Ukoliko korisnik Programa iz tehničkih razloga ne može ostvariti svoj benefit, može se obratiti Call centru 01 8000 295.

Svako neovlašteno kopiranje, umnožavanje ili zloupotreba kartice bit će sankcionirani u skladu sa zakonskim propisima.