NAGRADNA IGRA
Klikom do sportske odjeće vrijedne ukupno 3000 kuna!

Trajanje nagradne igre: 15.12. do 14.01.2016.

Uključi se u nagradnu igru na facebook stranici Sport Vision, jer darujemo tri nagrade u ukupnoj vrijednosti 3000 kuna!

1. nagrada: sportska odjeća u vrijednosti 1500 kuna,
2. nagrada: sportska odjeća u vrijednosti 1000 kuna,
3. nagrada: sportska odjeća u vrijednosti  500 kuna.
 

Put do ove odlične nagrade vrlo je jednostavan – prijavi se za dobivanje Sport Vision newslettera, na linku http://bit.ly/1HvT9RA, tako što ćeš upisati tražene podatke u zadana polja. Dobitnika ćemo izabrati nasumično 16.01.2016.

Tko zna, možda baš tebe. :)

Ekipa sretno! 

 

PRAVILA NAGRADNE IGRE
Klikom do sportske opreme za 3000 kuna!“

Članak 1.
PRIREĐIVAČ

Priređivač nagradne igre je Sport Vision d.o.o., Bani 75, 10 000 Zagreb, OIB: 30098672140.

 

Članak 2.
SVRHA I TRAJANJE NAGRADNE IGRE

Ovim Pravilima Priređivač definira sudjelovanje u nagradnoj igri pod nazivom „Klikom do sportske opreme za 3000 kuna! “ (dalje u tekstu: Nagradna igra), u cilju promidžbe prodajnih mjesta Sport Vision.

Nagradna igra traje od 15.12.2015. do zaključno 14.01.2016., a odvija se na facebook stranici Sport Vision (www.facebook.com/sportvisionhrvatska/).

 

Članak 3.
OPĆI UVJETI ZA SUDJELOVANJE U NAGRADNOJ IGRI

U Nagradnoj igri mogu sudjelovati svi punoljetni državljani Republike Hrvatske, a koji u proteklih godinu dana nisu osvojili nagradu u nekoj od nagradnih igara Priređivača.

Maloljetnici imaju pravo sudjelovati u nagradnoj igri u skladu sa zakonom.

U nagradnoj igri nemaju pravo sudjelovati zaposlenici Priređivača i vanjski suradnici Priređivača koji su na bilo koji način sudjelovali u pripremi i realizaciji Nagradne igre te članovi njihove uže obitelji. Pravne osobe ne mogu sudjelovati u Nagradnoj igri.

 

Članak 4.

Osoba koja udovoljava uvjetima za sudjelovanje iz članka 3. Pravila, sudjeluje u Nagradnoj igri tako da se u vrijeme trajanja Nagradne igre prijavi na dobivanje biltena odnosno promotivnih novosti (eng: Newsletter) i SMS poruka upisom e-maila i broja mobitela u za to predviđena polja na internetskoj stranici Priređivača.

Sudjelovanje u Nagradnoj igri sudionik ostvaruje tako da popuni zadana polja: ime i prezime, e-mail i broj mobilnog telefona odnosno potvrdi slanje podataka klikom na gumb „Prijavi me“ (dalje u tekstu: Prijava).

Ostavljanjem svojih podataka koji se traže i sudjelovanjem u Nagradnoj igri sudionik pristaje da ga se obavještava o promotivnim novostima Priređivača.


Članak 5.
IZVLAČENJE DOBITNIKA

Za ovu nagradnu igru predviđene su  3 (tri) nagrade.

Izvlačenje troje dobitnika  nagrada iz nagradnog fonda će se raditi nasumičnim odabirom iz svih pristiglih Prijava na adresi  Priređivača 15.1.2016. za period pristiglih Prijava od 15.12.2015. do  14.1.2016.

Ispravnost izvlačenja nadgledat će komisija sastavljena od tri člana. Obavezno će se provjeriti jesu li ispunjeni uvjeti iz članka 3. ovog Pravilnika. Izvučeni dobitnik koji ne ispunjava uvjete iz članka 3. ovog Pravilnika, neće se javno objavljivati kao dobitnik.

U slučaju da se u nagradnu igru uključi manji broj sudionika od broja nagrada koje su predviđene nagradnim fondom, dakle niti jedan sudionik, izvlačenje neće biti niti održano, a s nepodijeljenom nagradom postupit će se u skladu sa Zakonom o igrama na sreću (Narodne novine 87/09) i Pravilnikom o priređivanju nagradnih igara (Narodne novine 08/10).

 

Članak 6.
NAGRADNI FOND

Nagradni fond uključuje 3 (tri) nagrade. Ukupna vrijednost fonda je 3000 kuna.

1. nagrada: sportska odjeća u vrijednosti 1500 kuna,
2. nagrada: sportska odjeća u vrijednosti  1000 kuna,
3. nagrada: sportska odjeća u vrijednosti  500 kuna.

Dobitnici će nagrade preuzeti u jednom od 14 prodajnih mjesta Sport Vision, prema vlastitom izboru, u roku od 30 (trideset) dana od primitka obavijesti o osvojenoj nagradi.

Priređivač se obvezuje pet posto (5%) utvrđene vrijednosti nagradnog fonda uplatiti u korist Crvenog križa.

Nagrade nisu zamjenjive za novac, niti se može zahtijevati financijski povrat po bilo kojoj osnovi.

Dobitnik nema pravo zahtijevati drugačije nagrade ili u većim iznosima, od ovih pravilima utvrđenih iznosa. Priređivač će predati dobitniku nagrade uz primopredajni zapisnik.

 

Članak 7.
OBJAVA REZULTATA IZVLAČENJA

Rezultati dobitnika nagradne igre bit će objavljeni na internetskoj stranici Priređivača nagradne igre www.sportvision.hr te na Facebook stranici www.facebook.com/sportvisionhrvatska/.

Dobitnici nagrada bit će obaviješteni e-mailom i/ili telefonom o dobitku nagrade u roku od 2 (dva) dana i pisano u roku od 7 (sedam) dana od izvlačenja.

Sudjelovanjem u ovoj nagradnoj igri dobitnik pristaje da se javno objavi njegovo ime i prezime, adresa i mjesto stanovanja. Dobitnik Nagradne igre isto tako pristaje potpisati zapisnik prilikom preuzimanja nagrade.

 

Članak 8.
NAČIN PREUZIMANJA NAGRADA

Dobitnik mora preuzeti nagradu u roku od 30 (trideset) dana od dana primitka pisane obavijesti o dobivenoj nagradi, i to u prostorima jednog od prodajnih mjesta Sport Vision.

Ako dobitnici nagrade ne podignu u gore navedenom roku, bit će ponovno obaviješteni te će nagrade moći podignuti u roku od 8 (osam) dana od dana primitka dodatne obavijesti.

Ako dobitnik ni u naknadnom roku iz stavka 2. ovoga članka ne podigne nagradu, gubi pravo na nagradu.

 

Članak 9.
IDENTIFIKACIJA DOBITNIKA NAGRADA

Dobitnik je dužan svoj identitet, prilikom preuzimanja nagrade, potvrditi vlastitom osobnom iskaznicom.
Ako je dobitnik maloljetna osoba, nagradu mogu, uz predloženu odgovarajuću dokumentaciju u njegovo ime preuzeti njegovi roditelji ili zakonski zastupnici.

 

Članak 10.
NAČIN UPOZNAVANJA S PRAVILIMA NAGRADNE IGRE

Sudionici Nagradne igre bit će upoznati s pravilima nagradne igre putem objave na internetskoj stranici Priređivača nagradne igre na www.sportvision.hr i Facebook stranice www.facebook.com/sportvisionhrvatska/ dana 15.12.2015.

Sudjelovanjem u ovoj nagradnoj igri sudionici prihvaćaju obveze iz pravila nagradne igre.

 

Članak 11.
RJEŠAVANJE SPORA

U slučaju spora između Priređivača i sudionika nagradne igre „Klikom do sportske opreme za 3000 kuna!“ nadležan je Općinski sud u Zagrebu.

 

Članak 12.
POGREŠNE I NEREGULARNE PRIJAVE

Pogrešne i nevažeće prijave na Nagradnu igru ne daju vlasniku pravo ni na kakvu nagradu. Ni u kom slučaju neće biti podijeljen veći broj nagrada od specificirane količine iz članka 6. ovih pravila. Priređivač nagradne igre ne snosi nikakvu odgovornost za zakašnjele, izgubljene ili krivo dostavljene prijave.

 

Članak 13.
MOGUĆNOST PREKIDA NAGRADNE IGRE

Nagradna igra može se prekinuti samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje Priređivač  nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. U tom slučaju sudionici će o prekidu nagradne igre biti obaviješteni putem Facebook stranice www.facebook.com/sportvisionhrvatska/.

 

Članak 14.
VALJANOST PRAVILA NAGRADNE IGRE

Ova pravila primjenjuju se nakon što Ministarstvo financija RH na njih izda odobrenje, a vrijede sve do završetka nagradne igre.

KLASA: UP/I-460-02/15-01/732
URBROJ: 513-07-21-01/15-2
Zagreb, 7. prosinca 2015.